Otvoreni dan 2016.

U okviru manifestacije Otvoreni dan Odjela za biotehnologiju, Odjela za informatiku, Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 19. travnja 2016. godine  organizirano je ekipno natjecanje TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola koje će se održati u zgradi sveučilišinh odjela R. Matejčić 2, na sveučilišnom kampusu Trsat.


Informacije o natjecanju
Prijavni obrazac

PROGRAM