Otvoreni dan 2018.

U okviru manifestacije Otvoreni dan Odjela za biotehnologiju, Odjela za fiziku, Odjela za informatiku, Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 17. travnja 2018. godine organizirano je ekipno natjecanje TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola koje će se održati u zgradi sveučilišnih odjela R. Matejčić 2, na sveučilišnom kampusu Trsat.

Informacije o natjecanju

Prijavni obrazac