Sveučilište u Rijeci

Odjel za matematiku

 

Zašto studirati matematiku na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci?

 

Video s E- smotre Sveučilišta u Rijeci 2012.

 

 

Video je preuzet s web adrese http://smotra.uniri.hr/sastavnice/odjel-za-matematiku/ gdje možete pronaći puno korisnih informacija o upisu, studijskim programima i ostalim zanimljivostima koje nudimo.

 
Zašto studirati kod nas?

 • Visoko obrazovni nastavni kadar prenijet će vam svoje znanje i iskustvo, kako bi vas što bolje pripremili za budući samostalni rad.

 • Nastava se izvodi u manjim grupama, što omogućuje bolju kvalitetu praćenja nastave. STUDENT NIJE BROJ. PROFESORI PRATE RAD STUDENATA I PAMTE STUDENTE ČAK I NAKON ZAVRŠETKA NJIHOVOG STUDIJA.

 • Preselili smo se u novu zgradu na Kampusu na Trsatu. U sklopu Kampusa nalazi se objekt studentske prehrane i znanstveno-tehnološki park, te je predviđena izgradnja studentskog naselja.

 • Otvoren je novi diplomski studij nakon kojeg stječete zvanje magistra matematike s kojim ste kvalificirani za rad na tehničkim institutima, industrijskim tvrtkama, programerskim firmama i slično.

 • Nakon završenog sveučilišnog preddiplomskog studija matematike (u trajanju od 3 godine) moguće je nastaviti studij matematike ili matematike i informatike na nekom drugom sveučilištu, primjerice na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u Zagrebu i tamo upisati neki od diplomskih studija matematike (u trajanju od 2 godine).

 • Primjenjujemo suvremene metode poučavanja o čemu detaljnije možete pročitati u nastavku.

 • Studentima je omogućena mobilnost u okviru programa Erasmus.

Duga tradicija studija matematike u Rijeci

 • U ljetnom semestru školske 1960./61. godine na tadašnjoj je Višoj stručnoj pedagoškoj školi (VSPŠ) otvoren Odjel matematike i primijenjene fizike u kojem su educirani nastavnici za nastavno područje matematike i prirodnih znanosti u stručnim školama.  Među prvim su nastavnicima bili na Pedagoškoj akademiji profesor fizike prof. dr. Branko Bek, a na VSPŠ profesori matematike Teddy Gjivović i mr. Josip Reš te nešto kasnije profesorica matematike Marinka Feretić i profesor fizike mr. Stjepan Holjević. Najprije je organiziran studij na I. stupnju, a od akademske 1964./65. godine, dolaskom u Rijeku prof. dr. Branimira Markovića iz Instituta ''Ruđer Bošković'' iz Zagreba, počinje s radom i četverogodišnji studij Matematike i fizike. Od tada do danas u Rijeci se obrazuju nastavnici matematike.

 • U travnju 2008. godine, na temelju Odluke o osnivanju Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koju je 17. prosinca 2007. godine donio Senat Sveučilišta u Rijeci, osnovan je Odjel za matematiku, koji uz djelatnike nekadašnjeg Odsjeka za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci ima tendenciju okupljanja ostalih matematičara Sveučilišta u Rijeci. Time preddiplomski studij matematike te diplomski studiji matematike i matematike i informatike postaju studiji Sveučilišta u Rijeci koje organizira i izvodi Odjel za matematiku.

 • 50 godina studiranja matematike. Obilježena je 50. godina studiranja matematike u Rijeci, naime od akademske 1964./65. godine dolaskom u Rijeku prof. dr. Branimira Markovića iz Instituta ''Ruđer Bošković'' iz Zagreba, počinje s radom četverogodišnji studij Matematike i fizike u Rijeci.

Razvoj matematike u Rijeci

 • Odjel za matematiku zapošljava 33 djelatnika. Većina naših djelatnika završila je studij matematike i informatike na Odsjeku za matematiku Filozofskom fakultetu u Rijeci iz kojeg je i nastao Odjel za matematiku. Odjel za matematiku je institucija u razvoju koja je zadnjih par godina zaposlila puno mladih asistenata.

 • Sveučilište u Rijeci posebno brine za studije prirodnih znanosti (prema Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2007. - 2013.).

Suvremene metode poučavanja

 • U cilju unaprijeđenja kvalitete obrazovnog procesa mi, nastavnici Odjela za matematiku, nastojimo obogatiti nastavu u učionicama korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Klasičnu nastavu nadopunjujemo uporabom prezentacija (PowerPoint, Latex), Interneta i multimedije. Trend suvremene nastave i bolonjski proces nameću kao temelj obrazovanja aktivno sudjelovanje studenata na nastavi i izvan nastave, osposobljavanje studenata za samostalan rad i uporabu suvremenih tehnologija, kao i kreativnost u rješavanju problema. Kako mi to postižemo?

  • Problemski oblikovanom nastavom te unaprijed osmišljenim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima studenata koji su sastavni dio kontinuiranog praćenja rada studenata (detaljni izvedbeni programi kolegija, jasno istaknuti ciljevi i sadržaji kolegija te obveze studenata),

  • nastavom nadopunjenom uporabom tehnologije e-učenja (MudRi), koja pruža studentima veću slobodu u organizaciji učenja (mjesto i vrijeme), dostupnost materijala za učenje, bolju komunikaciju s nastavnikom, ali i s drugim studentima,

  • nastavom koja se izvodi u računalnim učionicama, čime se postiže korelacija različitih područja matematike i informatike; dostupnost potrebnih računalnih programa,

  • Odjel za matematiku posjeduje interaktivnu ploču, te video kameru koja se koristi za potrebe metodičkih kolegija na diplomskom studiju Matematike (Metodika nastave matematike 1 i 2: snimanjem nastavne prakse studenata i analiza snimaka),

  • mnogi nastavni materijali, kao i primjeri kolokvija i ispita dostupni su studentima online, čime također nastojimo olakšati i ubrzati proces učenja naših studenata,

  • kvalitetnom komunikacijom sa studentima; osim putem klasičnih konzultacija dostupni smo studentima i putem e-maila, te facebook grupe: "Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci",

  • novim laboratorijem opremljenim s računalima i projektorom za održavanje laboratorijskih vježbi iz raznih matematičkih i informatičkih kolegija.

  Kvalitetnom implementacijom suvremenih tehnologija u klasičnu nastavu nastojimo pružiti našim studentima moderno i kvalitetno obrazovanje! Istaknimo još jednom da je nagrada za poseban doprinos razvoju e-učenja na Sveučilištu u Rijeci 2009./2010. dodijeljena za kolegij Primjena računala u matematici i 2011. za kolegij Modeli geometrije na sveučilišnom preddiplomskom studiju matematike Odjela za matematiku.

Organizacija znanstvenih skupova

 • NATO ASI Information Security and Related Combinatorics

  Organizirali smo međunarodni kongres pod nazivom Information Security and Related Combinatorics koji se održao u Grand hotelu 4 opatijska cvijeta u lipnju 2010.Cilj ovog skupa bio je proširiti znanje o novim postignućima u teoriji kodova, sigurnosti mreža i kriptografiji, te razgovarati o otvorenim problemima.

  Kongres 2010
 •  

   

 • CroMC - Hrvatski matematički kongres

  Od 18. do 21. lipnja 2012. u Rijeci se održao 5.hrvatski matematički kongres u organizaciji Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci i Hrvatskog matematičkog društva. Link na sadržaj i zanimljivosti o održanom matematičkom kongresu koje je na portalu CROWN (Croatian World Network) izradio prof. D.Žubrinić.


  5.mat.kongres

   


Suradnja Odjela

 • Djelatnici i studenti Odjela sudjeluju u Festivalu znanosti te organiziraju i izvode radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Osim toga, djelatnici Odjela sudjeluju u radu Društva matematičara i fizičara (organizacija kolokvija, natjecanja za učenike,...) i udruge Zlatni rez kojoj je cilj promicanje i ostvarivanje implementacije modernih obrazovnih standarda u hrvatski obrazovni sustav, posebice u području prirodnih znanosti i matematike.


 • Odjel za matematiku surađuje s E učionicom u obliku radionica za darovite učenike viših razreda osnovne škole, što objavljuje Školski list Novog lista na dan 24. siječnja 2012. Više o suradnji možete pročitati ovdje.


 • Radionice Festival znanosti

 

Datum zadnje izmjene: 14.2.2016.