Uniri projekt / UNIRI project

Dizajni, grafovi i linearni kodovi / Designs, graphs and linear codes

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci / Department of Mathematics, University of Rijeka

Cilj istraživanja je konstrukcija novih kombinatoričkih struktura i linearnih kodova s dobrim karakteristikama, posebice LDPC kodova i ekstremalnih Z4-kodova. Kako bi se dobili novi kodovi poželjno je kao polazišnu točku koristiti nove kombinatoričke strukture. Također, iz dobivenih kodova će se konstruirati kombinatoričke strukture (grafovi i dizajni) te proučavati njihova svojstva.

 

Voditelj / Principal investigator:

prof. dr. sc. Sanja Rukavina (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci / Department of Mathematics, University of Rijeka)
e-mail: sanjar@math.uniri.hr

 

Istraživački tim / Research team:

dr. sc. Sara Ban (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci / Department of Mathematics, University of Rijeka)

doc. dr. sc Doris Dumičić Danilović (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci / Department of Mathematics, University of Rijeka)

Matteo Mravić (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci / Department of Mathematics, University of Rijeka)

dr. sc. Marina Šimac (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci / Department of Mathematics, University of Rijeka)

 

Objavljeni radovi / Papers:

  • S. Ban, D. Crnković, M. Mravić, S. Rukavina, New extremal Type II Z4-codes of length 32 obtained from Hadamard matrices, Discrete Math. Algorithms Appl. 11 (2019), 1950057, 18 pages (electronic) (http://dx.doi.org/10.1142/S1793830919500575).

  • D. Crnković, S. Rukavina, M. Šimac, LDPC codes from µ-geodetic graphs obtained from block designs, Graphs Combin. 35 (2019), 451-469.

  •  D. Crnković, D. Dumičić Danilović, S. Rukavina, M. Šimac, On some new Steiner 2-designs S(2,5,45), Util. Math. 111 (2019), 281-308.

Izlaganja na konferencijama / Talks:

  • S. Rukavina, New extremal Type II Z4-codes of length 32 obtained from Hadamard matrices, 27th British Combinatorial Conference (BCC 2019), Birmingham, UK, July 29 - August 2, 2019.

  • M. Mravić, Hadamard matrices and Z4-linear codes, 9th PhD Summer School in Discrete Mathematics, Rogla, Slovenia, June 30 - July 5, 2019.

  • M. Šimac, LDPC codes constructed from cubic symmetric graphs, 9th Slovenian Conference on Graph Theory, Bled, Slovenia, June 23 - 29, 2019.

  • S. Ban, New extremal Type II Z4-codes of length 32 obtained from Hadamard designs, 9th Slovenian Conference on Graph Theory, Bled, Slovenia, June 23 - 29, 2019.  

 

Doktorske disertacije / PhD theses:

  • S. Ban, Construction of extremal Type II Z4-codes, July 8, 2019.

 

Članovi istraživačkog tima izlažu o svojim rezultatima i u okviru Seminara za konačnu matematiku