MILENA  SOŠIĆ

                       Sveučilište u Rijeci - University of Rijeka    

                        Odjel za matematiku - Department of Mathematics

                                                                                                                 

 

 

                                                                                           

    Radmile Matejčić 2

             51000 Rijeka

                   Croatia


   Telefon:   051-584-673        

   Kabinet:   O - 307

     E-mail:    msosic@math.uniri.hr 

    Mobitel:    098-855-284  


 

 


 

24-01-2018