dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, docent

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci


Adresa:

Radmile Matejčić 2

51000 Rijeka

e-mail: vmikulic@math.uniri.hr

 

Broj telefona: 584-667

Kabinet: 503

Konzultacije: po dogovoru


Curriculum vitae

 

Kolegiji:
 • Algebarske strukture (2003/2004, 2004/2005,2005/2006, 2006/2007, 2007/2008)

 • Kombinatorika (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,2011/2012, 2012/2013, 2014/2014, 2015/2016, 2016/2017)

 • Matematika 3 (studij Fizike i politehnike) (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006)

 • Modeli geometrija (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

 • Uvod u numeričku matematika (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008)

 • Seminar preddiplomskog rada (2008/2009, 2009/2010)

 • Seminar diplomskog rada (2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

 • Primjena računala u matematici (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)

 • Primjena računala u nastavi matematike (2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

 • Matematika I (preddiplomski studij Politahnika) (2011/2012, 2012/2013)

 • Teorija kodiranja i kriptografija (2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016)

 • Permutacijske grupe (2012/2013, 2015/2016, 2016/2017)

 • Algebra 1 (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)

 • Projektivna geometrija (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)

 • Metodika nastave matematike 1 (2013/2014)

 • Seminar II (2009/2010)