Vijesti

Misija i vizija

MISIJA ODJELA ZA MATEMATIKU

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci je znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta koja razvija znanstveni i stručni rad u znanstvenom polju matematika i vodi brigu o razvoju kadrova iz znanstvenog polja matematika na Sveučilištu u Rijeci. Odjel za matematiku organizira i izvodi studije iz svog područja, te sudjeluje u organiziranju i izvedbi studijskih programa na drugim znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Odjel za matematiku pridonosi razvoju Sveučilišta i društva težeći nacionalno i međunarodno prepoznatoj izvrsnost u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti.

 

VIZIJA ODJELA ZA MATEMATIKU

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci želi se strateški pozicionirati kao međunarodno prepoznata i priznata znanstveno-nastavna institucija i aktivna sastavnica Hrvatskog i Europskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koja obrazuje međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake i provodi međunarodno prepoznata znanstvena istraživanja.

 
.