Vijesti

Završni ispit

Prema Pravilniku o završnom radu i završnom ispitu na preddiplomskim sveučilišnim studijima Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci preddiplomski studij završava ispunjavanjem svih obaveza te izradom završnoga rada i polaganjem završnoga ispita u skladu sa studijskim programom. Obrana završnoga rada sastavni je dio završnog ispita. Obrana završnoga rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata završnoga rada i provjere znanja iz područja završnoga rada. U sklopu završnog ispita, uz obranu završnog rada, student odgovara na tri do pet pitanja s popisa pitanja za završni ispit.

Pravilnik o završnom radu i završnom ispitu na preddiplomskim sveučilišnim studijima Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Popis pitanja za završni ispit (2023. godina)
 

Odluka Odjela za matematiku o provjeri autentičnosti završnog rada prema Naputku o primjeni informatičkog sustava za provjeru izvornosti studentskih radova za sastavnice Sveučilišta u Rijeci
 
.