Zašto upisati diplomski studij Diskretna matematika i primjene?

Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene izvodi se na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci od akademske godine 2011./2012. Do sada je na tom studiju diplomiralo 12 studenata. Danas su to uspješni mladi ljudi koji su zaposleni u bankama, na sveučilištu, u raznim programerskim firmama itd. U nastavku navodimo osnovne informacije o nekima od njih.
 

Borka Frančišković je 2013. godine završila Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene. Nakon završenog studija zaposlila se u Zagrebačkoj banci kao kvantitativni analitičar kreditnih rizika, što obuhvaća rad na razvoju, unapređenju te implementaciji sustava kojima se procjenjuju i mjere parametri kreditnog rizika na kojima počivaju pokazatelji uspjeha banke. Također, sudjeluje u izračunu internog kapitala za pokriće kreditnog rizika te provedbi testova otpornosti na stres za izloženost kreditnom riziku.
   

 

O završenom studiju kaže:“… Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene, osim što osposobljava  za istraživanja u području matematike i drugih znanosti, nudi i potrebna znanja za provođenje optimizacija i primjenu statistike, što je primjenjivo u raznim granama gospodarstva poput bankarstva… od velike koristi su mi kolegiji iz područja diskretne matematike, kao i ostali kolegiji koji imaju svoju primjenu na računalima jer potiču razvijanje logičkog razmišljanja i strategija za rješavanje problema koja imaju široku primjenu. Na osnovama takvih kolegija počivaju modeli za mjerenje parametara kreditnog rizika. Također, od velike koristi su mi i seminari koji se protežu kroz čitav studij, koji su nas osposobili da što bolje na jasan i jednostavan način prenesemo sadržaj sugovorniku.“
Hana Rizvić je 2014. godine završila Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene. Nakon završenog studija zaposlila se u firmi iOLAP Coadria u Rijeci. Radi kao Business Intelligence Developer pri čemu najviše koristi BI alate, a za matematičke zadatke na projektima uglavnom koristi programe R i Python. Studij joj je koristio najviše kao teorijska osnova za poslove koje danas obavlja.

 

„… tijekom rada najviše koristim znanje stečeno na kolegijima kao što su Baze podataka i Vjerojatnost i statistika, programiranje koje sam učila kroz kolegije kao npr. Uvod u teoriju dizajna i Permutacijske grupe… da danas ponovno upisujem studij, upisala bih isti.“
   
  Andrea Valenčič je 2014. godine završila Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene. Nakon završenog studija zaposlila se na neodređeno u firmi Multicom d.o.o. Njezino radno mjesto obuhvaća rad u bazama podataka i vizualnom programiranju. 

 

O završenom studiju kaže: „Studij sam upisala jer volim matematiku i htjela sam završiti ovaj studij... posao sam dobila jer sam završila studij matematike… posao me ispunjava i zadovoljna sam s onim što radim.“
  Tin Zrinski je 2016. godine završio Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene. Nakon završenog studija zaposlio se na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci i upisao zajednički Sveučilišni poslijediplomski studij Matematika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu poslijediplomskog studija upisao je Seminar za konačnu matematiku na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci, čime je svoje znanstveno usavršavanje nastavio u smjeru diskretne i kombinatorne matematike. 

 

Više o njegovim dojmovima tijekom studija. 


Više o Diplomskom sveučilišnom studiju Diskretna matematika i primjene

 

 
.