Vijesti

Svečana promocija prvostupnika i diplomanata

09. prosinca 2011. godine s početkom u 13.00 sati u Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci održat će se svečana promocija prvostupnika koji su završili preddiplomski studij matematike Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.
 
.