Djelatnici

Redoviti profesori
 

Ime i prezime

e-mail adresa

mrežne stranice

Kabinet

Telefon

dr. sc. Dean Crnković

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poveznica

O-310,
O-509

584-656


dr. sc. Sanja Rukavina
 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-508 584-670


Izvanredni profesori
 

Ime i prezime

e-mail adresa

mrežne stranice

Kabinet

Telefon

dr. sc. Bojan Crnković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-315 584-685
dr. sc. Davor Dragičević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-320 584-658
dr. sc. Danijel Krizmanić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-312 584-664

dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poveznica

O-503

584-667


Docenti
 

 Ime i prezime

 e-mail adresa

 mrežne stranice

Kabinet

Telefon

dr. sc. Tajana Ban Kirigin

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

O-306

584-653

dr. sc. Sanda Bujačić Babić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-324 584-654
dr. sc. Marijana Butorac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-323 584-655
dr. sc. Doris Dumičić Danilović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-506 584-659
dr. sc. Daniel Hawtin Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-507 584-668

dr. sc. Ana Jurasić

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poveznica

O-304

584-662

dr. sc. Marija Maksimović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-504 584-665
dr. sc. Nina Mostarac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-525 584-666
dr. sc. Ivana Slamić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-321 584-672
dr. sc. Milena Sošić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-307 584-673
dr. sc. Marina Šimac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

O-308
O-525

584-671
dr. sc. Andrea Švob Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-505 584-675
dr. sc. Vera Tonić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-303 584-684 

Viši predavači
 

 Ime i prezime

 e-mail adresa

 mrežne stranice

Kabinet

Telefon

mr. sc. Ines Radošević Medvidović

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

O-317

584-669

Rene Sušanj

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poveznica

O-305

584-674 

Postdoktorandi
 

 Ime i prezime

 e-mail adresa

 mrežne stranice

Kabinet

Telefon

dr. sc. Sara Ban Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-527 584-688
dr. sc. Maarten De Boeck     O-524 584-678
dr. sc. Ana Grbac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-526 584-660
dr. sc. Nevena Jurčević Peček Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-324 584-663
dr. sc. Lokesh Singh Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-317  
dr. sc. Ivona Traunkar Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-527 584-686


 

Asistenti
 

Ime i prezime

e-mail adresa

mrežne stranice

Kabinet

Telefon

Matteo Mravić

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-524 584-689
Bojan Ostić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-318 584-676
Emma Šepić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-318 584-682
Ana Šumberac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-319 584-657

Tin Zrinski

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-319 584-679
Matea Zubović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-526 584-687

 

Administrativno osoblje
 

 Ime i prezime

 e-mail adresa

 mrežne stranice

Kabinet

Telefon

Vesna Kovač, voditelj Ureda dekana

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

O-309

584-650

 
.