Djelatnici

Redoviti profesori
 

Ime i prezime

e-mail adresa

mrežne stranice

Kabinet

Telefon

dr. sc. Dean Crnković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-310,
O-509
584-656
dr. sc. Predrag Dominis Prester Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-305 584-605
dr. sc. Sanja Rukavina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-508 584-670
Izvanredni profesori

Ime i prezime

e-mail adresa

mrežne stranice

Kabinet

Telefon

dr. sc. Tajana Ban Kirigin Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-306 584-653
dr. sc. Marijana Butorac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-323 584-655
dr. sc. Bojan Crnković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-315 584-685
dr. sc. Davor Dragičević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-320 584-658
dr. sc. Ana Jurasić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-304 584-662
dr. sc. Danijel Krizmanić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-312 584-664
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-503 584-667
dr. sc. Andrea Švob Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-505 584-675
Docenti

 Ime i prezime

 e-mail adresa

 mrežne stranice

Kabinet

Telefon

dr. sc. Sanda Bujačić Babić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-325 584-654
dr. sc. Doris Dumičić Danilović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-506 584-659
dr. sc. Daniel Hawtin Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-507 584-668
dr. sc. Marija Maksimović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-504 584-665
dr. sc. Nina Mostarac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-525 584-666
dr. sc. Ivana Slamić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-321 584-672
dr. sc. Milena Sošić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-307 584-673
dr. sc. Marina Šimac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-525 584-671
dr. sc. Vera Tonić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poveznica O-303 584-684 

Viši predavači

 Ime i prezime

 e-mail adresa

 mrežne stranice

Kabinet

Telefon

mr. sc. Ines Radošević Medvidović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-317 584-669 

Viši asistenti

 Ime i prezime

 e-mail adresa

 mrežne stranice

Kabinet

Telefon

dr. sc. Sara Ban Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-524 584-688
dr. sc. Ana Grbac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-526 584-660
dr. sc. Nevena Jurčević Peček Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-324 584-663
dr. sc. Matteo Mravić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-524 584-689
dr. sc. Ivona Traunkar Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-527 584-686
dr. sc. Tin Zrinski Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-319 584-679


 

Asistenti

Ime i prezime

e-mail adresa

mrežne stranice

Kabinet

Telefon

Daniel Šanko Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-318 584-676
Emma Šepić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-318 584-682
Ana Šumberac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-319 584-657
Matea Zubović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   O-526 584-687

 


Administrativno osoblje

 Ime i prezime

 e-mail adresa

Kabinet

Telefon

Vesna Kovač, voditeljica Ureda Dekana

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O-309

584-650

Sofija Stella Tomić, stručna savjetnica za opće i administrativne poslove Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. O-322 584-661
 
.