Vijesti

Natječaj Psihološkog savjetovališta

Psihološko savjetovalište sveučilišnog savjetovališnog centra u suradnji sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci raspisuju natječaj za "Ciklus psihoedukativnih radionica za poboljšanje vještina organizacije vremena".

Naječaj se raspisuje sa ciljem odabira 12 studenata, a radionice će se održavati 21. i 28. studenog 2012. u prostoru Sveučilišnog savjetovališnog centra.

Rok za podnošenje prijava je 9. studenog 2012. do 23:59 sati.


Prijavni obrazac

O Natječaju