Vijesti

Besplatni tečaj bridža

Riječki športski sveučilišni savez i Sveučiliste u Rijeci sljedeće godine organizira u Kraljevici (Uvala Scott) treće europsko sveučilišno prvenstvo u bridžu, a 2014. godine i Svjetsko sveučilišno prvenstvo u bridžu u Opatiji.

U sklopu priprema za Prvenstvo, a u suradnji s Bridge sportskim klubom Opatija, provodi se besplatni tečaj učenja bridža koji će trajati nekoliko mjeseci (3-6). Uz mogućnost besplatnog učenja bridža, najboljima među studentima se pruža mogućnost obrane boja Sveučilišta na navedena dva prvenstva. 


Poziv
Prijava