Vijesti

Nastupno predavanje dr. sc. Sande Bujačić Babić

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci objavljuje
 

NASTUPNO PREDAVANJE
 

koje će održati pristupnca dr. sc. Sanda Bujačić Babić za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Predavanje će se održati 16. travnja 2019. godine. s početkom u 14:15 sati u predavaonici O-027 zgrade sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Rijeka.

Tema predavanja je: Prebrojivi i neprebrojivi skupovi

Odluka o nastupnom predavanju dr. sc. Sande Bujačić Babić