O Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci

OSNIVANJE


Odlukom o osnivanju Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, koju je 17. prosinca 2007. godine donio Senat Sveučilišta u Rijeci, osnovan je Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Odjel za matematiku promijenio je naziv u Fakultet za matematiku na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 21. rujna 2021. godine.

 
.