Povijest

U ljetnom semestru školske 1960./61. godine na tadašnjoj je Višoj stručnoj pedagoškoj školi (VSPŠ) otvoren Odjel matematike i primijenjene fizike u kojem su educirani nastavnici za nastavno područje matematike i prirodnih znanosti u stručnim školama. Među prvim su nastavnicima bili na Pedagoškoj akademiji profesor fizike prof. dr. Branko Bek, a na VSPŠ profesori matematike Teddy Gjivović i mr. Josip Reš te nešto kasnije profesorica matematike Marinka Feretić i profesor fizike mr. Stjepan Holjević. Najprije je organiziran studij na I. stupnju, a od akademske 1964./65. godine, dolaskom u Rijeku prof. dr. Branimira Markovića iz Instituta ''Ruđer Bošković'' iz Zagreba, počinje s radom i četverogodišnji studij Matematike i fizike.

S osobitim ponosom ističemo i našega profesora emeritusa Mirka Radića koji djeluje od 1966. godine i još uvijek je aktivan, a 2004. godine je postao dobitnikom Nagrade za životno djelo Grada Rijeke. Gotovo od samoga početka četverogodišnjih studija veliki su doprinos dali prof. dr. Vesna Tomašić i prof. dr. Cvetan Jardas te prof. dr. Ivan Kamenarović i mr. Lovorka Tomašić kao vanjski suradnici.

Gotovo da nema škole u našoj Županiji i susjednim županijama u kojima nisu zaposleni naši bivši studenti. Mi pozorno pratimo njihove rezultate i radujemo se svakom njihovu uspjehu. Prema nama dostupnim podacima, koji sigurno nisu potpuni, iz naših je studentskih ''klupa'' znanstveni stupanj magistra znanosti iz matematike ili nekoga drugog područja steklo pedesetak, a znanstveni stupanj doktora znanosti tridesetak naših bivših studenata što je približno 5 posto od svih diplomiranih. Osim na raznim sastavnicama našega Sveučilišta, oni su zaposleni na Sveučilištu u Zagrebu, u Institutu "Ruđer Bošković" te u brojnim drugim institucijama u našoj državi i izvan nje.

Osnivanjem Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci 1. travnja 2008. godine prestao je postojati Odsjek za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci i preddiplomski studij matematike te diplomski studiji matematike i matematike i informatike postaju studiji Sveučilišta u Rijeci koje organizira i izvodi Odjel za matematiku.

 
.