Zaduženja

Član Senata Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Dean Crnković
Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Sanja Rukavina
Član Stručnog vijeće za internacionalizaciju i projekte Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Sanja Rukavina
Član Stručnog vijeća za financije Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Dean Crnković

ECTS koordinator: prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ISVU koordinator: prof. dr. sc. Sanja Rukavina (zamjena: dr. sc. Sanda Bujačić)
Erasmus koordinator: doc. dr. sc. Vera Tonić
Koordinator za mađunarodnu suradnju: doc. dr. sc. Vera Tonić
Koordinator za pitanja vezana za studente s invaliditetom: doc. dr. sc. Milena Sošić
Koordinator za postupak prijave i upisa studijskih programa: prof. dr. sc. Sanja Rukavina (zamjena: dr. sc. Sanda Bujačić)
Koordinator organizirane vršnjačke podrške i podrške nastavnika kroz studij: doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
Smart X koordinator: prof. dr. sc. Sanja Rukavina
Koordinator za Smart X kartice djelatnika: Vesna Kovač

Član Povjerenstva za akreditaciju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Sanja Rukavina
Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Ana Jurasić
Član Vijeća Podružnice Kampus Sveučilišne knjižnice Rijeka: doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
Ovlaštenik zaštite na radu i zaštite od požara: Dejan DeškovićOdbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za matematiku
Sara Ban, asistent
Sara Bekavac, student
Tomislav Bukić, student
doc. dr. sc. Bojan Crnković
prof. dr. sc. Dean Crnković

Nevia Grbac, prof.
doc. dr. sc. Ana Jurasić, voditeljica

Kontakt osoba: doc. dr. sc. Ana Jurasić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

Radna grupa za informiranje javnosti o aktivnostima Odjela za matematiku:
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
Nikolina Lončar, student
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, predsjednik
Tin Zrinski, asistent
 
.