Rijeka tehnologije 2023.

Kao jedna od brojnih manifestacija kojima će se tijekom 2023. godine obilježiti 50. obljetnica Sveučilišta u Rijeci, od 30. siječnja do 4. veljače 2023. godine održat će se manifestacija Rijeka tehnologije koju sinergijski organiziraju Sveučilište u Rijeci sa svojim sastavnicama.

Fakultet za matematiku će brojnim zanimljivim sadržajima u obliku radionica upoznati širu javnost, posebno učenike i njihove nastavnike,  sa svojim radom na ovome polju.

Opširnije
 
.