Studiraj nastavnički diplomski studij Matematika u dijelu radnog vremena

Od akademske godine 2017./2018. na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci moguće je Diplomski sveučilišni studij Matematika - smjer nastavnički, pohađati u dijelu radnog vremena (izvanredni studij).

Ovaj diplomski studij mogu upisati prvostupnici koji su završili preddiplomski studij matematike ili srodni preddiplomski studij na bilo kojem od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta, pri čemu su zadovoljili jedan od sljedećih uvjeta:
a) Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 135 ECTS bodova iz matematičkih kolegija,
b) pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 120 ECTS bodova iz matematičkih kolegija i položili provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Odjel za matematiku.


Plan i program studija
 
.