Upisi na diplomske studije

Obavještavamo vas da je na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 28. lipnja 2022. godine Sveučilište u Rijeci objavilo Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god., poveznica1, poveznica2.
 


Odluka i Natječaj za upis u I. godinu studija 2022./2023. ak. god. - diplomski sveučilišni studiji Sveučilišta u Rijeci.


Upute o upisu 1. godine diplomskih studija
Slika i potpis


Diplomski studij Matematika (smjer: nastavnički) u trajanju od dvije godine (magistar/magistra edukacije matematike)

 

Upis na diplomski studij Matematika (smjer: nastavnički) moguć je uz jedan od sljedećih uvjeta.

a)   Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 125 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.

b)    Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 110 ECTS bodova iz matematičkih kolegija i položili provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Odjel za matematiku, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.

Prijave za pristup provjeri znanja zaprimaju se svake godine do 15. svibnja, a ispitni rok za provjeru znanja traje od 1. lipnja do 15. srpnja.

Od akademske godine 2017./2018. na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci moguće je Diplomski sveučilišni studij Matematika - smjer nastavnički, pohađati u dijelu radnog vremena (izvanredni studij).

Upisna kvota za upis na diplomski studij Matematika (smjer nastavnički) za akademsku godinu 2022./2023. je: 10 redovitih studenata i 10 izvanrednih studenata.  
Diplomski studij Matematike i informatike (smjer: nastavnički) u trajanju od dvije godine (magistar/magistra edukacije matematike i informatike)

Upis na diplomski studij Matematika i informatika (smjer: nastavnički) moguć je uz jedan od sljedećih uvjeta.

a) Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 125 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.
 
b) Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 110 ECTS bodova iz matematičkih kolegija i položili provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Odjel za matematiku, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.
      
Prijave za pristup provjeri znanja zaprimaju se svake godine do 15. svibnja, a ispitni rok za provjeru znanja traje od 1. lipnja do 15. srpnja.

Upisna kvota za upis na diplomski studij Matematika i informatika (smjer nastavnički) za akademsku godinu 2022./2023. je 10 studenata.  

 

 

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene u trajanju od dvije godine (magistar/magistra matematike, smjer Diskretna matematika i primjene)

Upis na diplomski studij Diskretna matematika i primjene moguć je uz jedan od sljedećih uvjeta.

a)   Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 125 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.

b)    Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 110 ECTS bodova iz matematičkih kolegija i položili provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Odjel za matematiku, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.


Za spomenute se studije kreira rang-lista temeljena na prosjeku ocjena studenta postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.

Ako je student završio odgovarajući preddiplomski studij te stekao odgovarajuće zvanje prvostupnika (baccalaureusa), prijavljuje se na način opisan Natječajem.

Upisna kvota za upis na diplomski studij Diskretna matematika i primjene za akademsku godinu 2022./2023.  je 15 studenata.

 

 

 
.