Zavod za matematičku analizu

Predstojnik zavoda:

doc. dr. sc. Danijel Krizmanić


Članovi zavoda:

• doc. dr. sc. Bojan Crnković
• doc. dr. sc. Davor Dragičević
• doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
• doc. dr. sc. Ivana Slamić
• doc. dr. sc. Milena Sošić
• mr. sc. Ines Radošević Medvidović, predavačCiljevi i organizacija zavoda

Aktivnosti Zavoda obuhvaćaju:

• okupljanje djelatnika koji rade u sličnim, istim ili kompatibilnim znanstvenim područjima utemeljenim na matematičkoj analizi
• aktivnosti u stručnom, tehnološkom i inovativnom radu
• vođenje brige oko izvođenja nastave
• kontinuirani rad na poboljšanju nastavnog procesa te na povećanju znanstvene produkcije


Zavod za matematičku analizu oformljen je 2009. godine. Okuplja one djelatnike čije se znanstvene aktivnosti i interesi odnose na slijedeća područja matematike:

• Funkcionalna analiza
• Numerička matematika i primjena
• Dinamički sustavi
• Teorija vjerojatnosti i statistika
• Diferencijalna geometrija

Zavod broji ukupno šest članova, od kojih je pet doktora znanosti i jedan magistar znanosti. Pet djelatnika je u znanstveno-nastavnom zvanju, te jedan u zvanju predavača. 


Znanstveni rad

Članovi Zavoda u svom znanstvenom radu surađuju s matematičarima iz različitih zemalja, sudjeluju i izlažu svoja znanstvena postignuća na međunarodnim znanstvenim konferencijama i seminarima, gostuju na međunarodnim institucijama, recenziraju članke za relevantne baze matematičke literature, te prosuđuju članke poslane na objavljivanje u međunarodnim časopisima.S ponosom ističemo da je Davor Dragičević dobitnik Državne nagrade za znanost za 2017. godinu, u kategoriji godišnjih nagrada za znanstvene novake iz područja prirodnih znanosti.
 
Članovi Zavoda aktivno sudjeluju u realizaciji sljedećih znanstvenih projekata:

 
Završeni znanstveni projekti na kojima su članovi Zavoda sudjelovali u posljednjih pet godina:

 • Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida (voditelj: Nermina Mujaković), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci
 • Stohastičke metode u analitičkim i primijenjenim problemima (voditelj: Zoran Vondraček), financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost
 • Discovery and tracking of coherent structures in geophysical flows (voditelji: M. Dellnitz, G. Froyland, O. Junge i A. Quas), financiran od strane Australian Research Council
 • Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva (voditelj: Neven Grbac), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci
 • On A Data-Driven, Operator-Theoretic Framework for Space-Time Analysis of Process Dynamics (voditelj: Maria Fonoberova), financiran od: Defense Advanced Research Projects Agency (SAD)
 • Geometrijska, ergodička i topološka analiza nisko dimenzionalnih dinamičkih sustava, (voditelj: Siniša Slijepčević), financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost
 • Modeling anomalous diffusion by generalized Langeven, Fokker-Planck equations and fractional diffusion-wave equations (Anomalous diffusion) (voditelj: Živorad Tomovski), NEWFELPRO projekt
 • Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama (voditelj: Bojan Crnković), inicijalna potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače
 • Neautonomni dinamički sustavi: hiperboličnost i statistička svojstva (voditelj: Davor Dragičević), inicijalna potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače


Članovi Zavoda redovito publiciraju znatan broj znanstvenih članaka, što samostalno što u suradnji  s znanstvenicima s drugih znanstvenih institucija. Veliki dio tih članaka objavljen je u visoko vrednovanim međunarodnim časopisima. 


Popis odabranih znanstvenih članaka: 

 • B. Crnković, T. Sandev, Ž. Tomovski: Generalized distributed order diffusion equations with composite time fractional derivative, Computers & Mathematics with Applications 73 (2017), 1028-1040.
 • B. Crnković, N. Črnjarić-Žic, Nelida, L. Kranjčević: Improvements of semi-implicit schemes for hyperbolic balance laws applies on open channel flow equations, Computers & mathematics with applications 58 (2009), 292-309.
 • D. Krizmanić: Joint functional convergence of partial sums and maxima for linear processes, Lithuanian Mathematical Journal 58 (2018), 457-479.
 • D. Krizmanić: Weak convergence of multivariate partial maxima processes, Journal of multivariate analysis 155 (2017), 1-11.
 • D. Krizmanić: Functional weak convergence of partial maxima processes, Extremes 19 (2016), 7-23.
 • B. Basrak, D. Krizmanić: A Multivariate Functional Limit Theorem in Weak M1 Topology, Journal of theoretical probability28 (2015), 119-136.
 • B. Basrak, D. Krizmanić, J. Segers: A functional limit theorem for partial sums of dependent random variables with infinite variance, Annals of probability 40 (2012), 2008-2033.
 • L. Barreira, D. Dragičević, C. Valls: Tempered exponential dichotomies and Lyapunov exponents for perturbations, Communications in contemporary mathematics 18 (2016), 1-16.
 • L. Bareira, D. Dragičević, C. Valls: Admissibility for exponential dischotomies in average, Stochastics and dinamics 15 (2015), 1-16.
 • L. Barreira, D. Dragičević, C. Valls: From one-sided dichotomies to two-sided dichotomies, Discrete and continuous dynamical systems 35 (2015), 2817-2844.
 • D. Dragičević: Admissibility, a general type of Lipschitz shadowing  and structural stability, Communications on pure and applied analysis 14 (2015), 861-880.
 • L. Bareira, D. Dragičević, C. Valls: Characterization of strong exponential dichotomies, Bulletin of the Brazilian mathematical society 46 (2015), 81-103.
 • L. Bareira, D. Dragičević, C. Valls: Admissibility and nonuniform exponential trichotomies, Regular & chaotic dynamics 20 (2015), 49-62.
 • L. Bareira, D. Dragičević, C. Valls: Nonuniform hyperbolicity and admissibility, Advanced nonlinear studies 14 (2014), 791-811.
 • I. Slamić: l^p -linear independence of the system of integer translates, The journal of Fourier analysis and applications 20 (2014), 766-783.
 • M. Sošić: Some factorization in the twisted group algebra of symmetric groups, Glasnik matematički 51 (2016), 1-15.


Tijekom 2018. godine članovi Zavoda osnovali su Seminar za matematičku analizu i primjene, koji od 2019. godine djeluje u sklopu Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija matematike u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Istaknimo ovdje da je član Zavoda, Davor Dragičević suautor knjige (zajedno s Luisom Barreira i Claudiom Valls) Admissibility & Hyperbolicity, objavljene 2018. godine u izdanju ugledne nakladničke kuće Springer.


Nastava

Članovi Zavoda sudjeluju u izvođenju nastave iz kolegija na studiju matematike, kako na preddiplomskom, tako i na diplomskim studijima, a izvoditelji su nastave i na Odjelu za fiziku, Odjelu za informatiku, Odjelu za biotehnologiju te na Filozofskom, Građevinskom i Tehničkom fakultetu.

Većina nastavnika za svoje kolegije ustrojila je e-kolegije putem sustava Mudri i Merlin, implementirajući time najsuvremenija didaktička dostignuća u nastavni proces. Također, zbog specifičnosti kolegija koje predaju članovi Zavoda (primjerice Numerička matematika ili Matematička statistika) redovito se prate trendovi u IT tehnologiji kako bi se studentima omogućio rad u recentnim i široko prihvaćenim softverskim paketima i programskim jezicima (kao što su Phyton, C++ ili R).

Kroz svoje nastavne aktivnosti djelatnici Zavoda potiču stručni rad studenata te je tako nastao niz radova koje su nastavnici objavili sa svojim studentima. Neki od najrecentnijih su:

• D. Čudina, I. Slamić: Neke primjene svojstva konveksnosti i konkavnosti u ekonomiji, Hrvatski matematički elektronski časopis math.e 31 (2017).
• D. Krizmanić, V. Skobljanec: Neke dileme, paradoksi i zablude u vjerojatnosti, Matematika i škola 18 (2017), 123-127.

Djelatnica Zavoda, Ivana Slamić dobitnica je Nagrade za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018.


Stručni rad

Osim znanstvenim i nastavnim radom, članovi Zavoda aktivno su uključeni i u stručni rad na području matematike, primjene matematike i inženjerstvu, edukacije matematike i popularizacije znanosti. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Zavod je 2015. i 2018. godine organizirao Riječke matematičke susrete (s temama: Izazovi matematičke analize i Matematika slučajnosti) u svrhu stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika matematike te popularizacije matematike među učenicima srednjih škola.