Znanstvena djelatnost

Odjel za matematiku ima 31 djelatnika, od kojih je 21 doktora znanosti (11 u znanstveno-nastavnim zvanjim) i jedan magistar znanosti te jedna administrativna djelatnica. Od osnutka Odjela 2008. godine 15 djelatnika Odjela steklo je akademski stupanj doktora znanosti iz područja matematike.

Djelatnici Odjela za matematiku sudjeluju u radu (kao voditelji, istraživači ili znanstveni novaci) na 13 projekata.
 

Projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanosti:


Bilateralni projekti: 
 • Dizajni, kodovi, grafovi i kriptografija - interdisciplinarni pristup analizi diskretnih struktura (voditelj: Sanja Rukavina), bilateralni projekt Načrti, kode, grafi in kriptografija interdisciplinarni pristop v analizi določenih diskretnih struktur (Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič - voditelj Enes Pasalic).

Potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci:


Inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače

 • Neautonomni dinamički sustavi: hiperboličnost i statistička svojstva (voditelj: Davor Dragičević, 2018),
 • Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije (voditelj: Vedrana Mikulić Crnković, 2018),
 • Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama (voditelj: Bojan Crnković, 2017),
 • Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije (voditelj: Vedrana Mikulić Crnković, 2017).

Završeni projekti:
 • Kohomologija aritmetičkih grupa i automorfne forme (voditelj: Neven Grbac, financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Republike Austrije).
 • Modeling anomalous diffusion by generalized Langeven, Fokker-Planck equations and fractional diffusion-wave equations (Anomalous diffusion) (voditelj: Živorad Tomovski; NEWFELPRO projekt)
 

Djelatnici Odjela kao istraživači sudjeljuju u radu sljedećih projekata:

 • Algebraic and combinatorial methods in vertex algebra theory (voditelj: Dražen Adamović, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations (voditelj: Andrej Dujella, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Automorphic forms, representations, and applications (voditelj: Goran Muić, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Stochastic Methods in Analytical and Applied Problems (voditelj: Zoran Vondraček, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva (voditelj: Lado Kranjčević, financira: Sveučilište u Rijeci),
 • (Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima (voditelj: Svjetlana Kolić-Vehovac, financira: Sveučilište u Rijeci).
 • Regulirani sustavi suradnje: Temelji i primjene (voditelj: Vivek Nigam), projekt Research Without Borders (Brazil).
 • Kompleksne mreže jezika - LangNet (voditelj: Sanda Martinčić-Ipšić, financira: Sveučilište u Rijeci),
 • On A Data-Driven, Operator-Theoretic Framework for Space-Time Analysis of Process Dynamics (voditelj: Maria Fonoberova; financira: Defense Advanced Research Projects Agency (SAD))
 

Na Odjelu za matematiku djeluju tri zavoda.


 
Najveći znanstveni skup koji je Odjel organizirao je Peti hrvatski matematički kongres 2012 (193 sudionika iz 15 država, šest plenarnih predavanja, osam pozvanih predavanja, 104 kratka priopćenja, 15 posterskih prezentacija, tri okrugla stola s aktualnim temama iz matematike i nastave matematike u Hrvatskoj).