Znanstvena djelatnost

Fakultet za matematiku ima 32 djelatnika, od kojih je 21 doktora znanosti (16 u znanstveno-nastavnim zvanjim) i jedan magistar znanosti te jedna administrativna djelatnica. Od osnutka Fakulteta 2008. godine 18 djelatnika Fakulteta steklo je akademski stupanj doktora znanosti iz područja matematike.

Djelatnici Fakulteta za matematiku sudjeluju u radu (kao voditelji, istraživači ili znanstveni novaci) na 13 projekata.
 

Projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanosti:


Bilateralni projekti: 
 • Kodovi, njihovi konzervatori i pripadne incidencijske strukture (Kode, njihovi ohranjevalci in pripadajoče incidenčne strukture), voditelji: Vedrana Mikulić Crnković Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku; Marko Orel Univerza na Primorskem, Institut Andrej Marušič

Potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci:
Završeni projekti:
 • Dizajni, kodovi, grafovi i kriptografija - interdisciplinarni pristup analizi diskretnih struktura (voditelj: Sanja Rukavina), bilateralni projekt Načrti, kode, grafi in kriptografija interdisciplinarni pristop v analizi določenih diskretnih struktur (Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič - voditelj Enes Pasalic) (2018-2019)
 • Codes and Related Combinatorial Structures (voditelj: Dean Crnković), projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost (2014-2018)
 • Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture (voditelj: Dean Crnković), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci (2013-2018)
 • Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva (voditelj: Neven Grbac), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci (2013-2018)
 • Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida (voditelj: Nermina Mujaković), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci (2013-2018)
 • Neautonomni dinamički sustavi: hiperboličnost i statistička svojstva (voditelj: Davor Dragičević), inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače (2018)
 • Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije (voditelj: Vedrana Mikulić Crnković), inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače (2018)
 • Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama (voditelj: Bojan Crnković), inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače (2017)
 • Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije (voditelj: Vedrana Mikulić Crnković), inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače (2017)
 • Kohomologija aritmetičkih grupa i automorfne forme (voditelj: Neven Grbac, financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Republike Austrije).
 • Modeling anomalous diffusion by generalized Langeven, Fokker-Planck equations and fractional diffusion-wave equations (Anomalous diffusion) (voditelj: Živorad Tomovski; NEWFELPRO projekt)
 

Djelatnici Fakulteta kao istraživači sudjeljuju u radu sljedećih projekata:

 • Algebraic and combinatorial methods in vertex algebra theory (voditelj: Dražen Adamović, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations (voditelj: Andrej Dujella, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Automorphic forms, representations, and applications (voditelj: Goran Muić, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Stochastic Methods in Analytical and Applied Problems (voditelj: Zoran Vondraček, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva (voditelj: Lado Kranjčević, financira: Sveučilište u Rijeci),
 • (Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima (voditelj: Svjetlana Kolić-Vehovac, financira: Sveučilište u Rijeci).
 • Regulirani sustavi suradnje: Temelji i primjene (voditelj: Vivek Nigam), projekt Research Without Borders (Brazil).
 • Kompleksne mreže jezika - LangNet (voditelj: Sanda Martinčić-Ipšić, financira: Sveučilište u Rijeci),
 • On A Data-Driven, Operator-Theoretic Framework for Space-Time Analysis of Process Dynamics (voditelj: Maria Fonoberova; financira: Defense Advanced Research Projects Agency (SAD))
 

Na Fakultetu za matematiku djeluju tri zavoda.


 
Najveći znanstveni skup koji je Fakultet organizirao je Peti hrvatski matematički kongres 2012 (193 sudionika iz 15 država, šest plenarnih predavanja, osam pozvanih predavanja, 104 kratka priopćenja, 15 posterskih prezentacija, tri okrugla stola s aktualnim temama iz matematike i nastave matematike u Hrvatskoj).
 

 
.