Home page
Curriculum vitae
Publications and conferences
Matematika 1
Matematička logika
Diskretna matematika

Primjena računala
u nastavi matematike

Uvod u teoriju dizajna

Metodika nastave
matematike 1 i 2

Matematika s
osnovama statistike

Doris Dumičić Danilović, PhD>> Home page

 

Faculty of Mathematics - University of Rijeka

address: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, Croatia

office: O-506

e-mail: ddumicic@math.uniri.hr

tel. 00385 51 584 659

 

 

 

Linkovi:

Fakultet za matematiku
Seminar za konačnu matematiku
DMF