Izbornik

  Vijesti
  Kratki opis
  Suradnici
  Znanost
  Arhiva vijesti


 Vijesti

Gostovanje Leonarda Rubina na Odjelu za matematiku

Od 24. do 30. rujna na Odjelu za matematiku gostovao je profesor Leonard Rubin (University of Oklahoma). Cilj njegovog gostovanja bio je rad s Verom Tonić na zajedničkom projektu vezanom za rezolucione teoreme u teoriji topološke i kohomološke dimenzije, a u sklopu gostovanja profesor Rubin održao je predavanje pod naslovom "Examples of pseudo-compact spaces and their products".


Workshop On Automorphic Forms and Representations

U srijedu, 23. rujna 2015., održat će se na Odjelu za matematiku jednodnevni Workshop on Automorphic Forms and Representations. Pozvani predavači su Atsushi Ichino (Kyoto), Shunsuke Yamana (Kyoto), Marcela Hanzer (Zagreb), Harald Grobner (Beč). Detaljniji program workshopa s naslovima i sažecima predavanja može se naći ovdje.


Gostujući znanstvenici na Odjelu za matematiku

Tokom rujna i listopada 2015. godine, na Odjelu za matematiku borave gostujući profesori Atsushi Ichino (Kyoto University), Shunsuke Yamana (Kyoto University) i Harald Grobner (University of Vienna). Surađuju na više problema vezanih uz ovaj projekt.


Obrana teme Nevene Jurčević Peček

Doktorska studentica Nevena Jurčević Peček je 7. rujna 2015. godine na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu uspješno obranila temu disertacije. Tema je prihvaćena pod naslovom Teorija reprezentacija hermitskih kvaternionskih grupa nad p-adskim poljima.


Diophantine Approximation and Related Topics

U razdoblju od 13. do 17. srpnja 2015. organizirana je konferencija Diophantine Approximation and Related Topics u Aarhusu, Danska. Sanda Bujačić održava predavanje naslova A variation of a congruence of Subbarao for n=2α5β, α,β≥0.


29th Journées Arithmétiques (JA 2015)

U razdoblju od 06. do 10. srpnja 2015. organizirana je konferencija 29th Journees Arithemtiques 2015 (JA 2015) održana u Debrecenu, Mađarska. Na konferenciji sudjeluju Sanda Bujačić i Ana Jurasić. Predavanje koje je održala Sanda Bujačić je naslova A variation of a congruence of Subbarao for n=2α5β, α,β≥0, dok je Ana Jurasić sudjelovala s predavanjem naslova On the size of Diophantine m-tuples for linear polynomials.


Matias Moya na Odjelu za matematiku

Matias Victor Moya Giusti s Université Paris Diderot - Paris 7 gostuje od 1. do 19. lipnja 2015. na Odjelu za matematiku. U sklopu gostovanja radi na problemima ghost klasa u automorfnoj kohomologiji Shimurinih mnogostrukosti te ima predavanje na Seminaru za unitarne reprezentacije i automorfne forme.


Gostovanje Cipriana Prede na Odjelu za matematiku

Od 4. do 12. svibnja na Odjelu za matematiku gostuje redoviti profesor sa sveučilišta West University of Timisoara Ciprian Preda. Tokom njegovog boravka surađuje s D. Dragičevićem na raznim karakterizacijama hiperboličnog ponašanja za neautonomne dinamičke sisteme te održava predavanje na Društvu matematičara i fizičara naslova On the asymptotic behaviour on some classes of evolution equations.


Arithmetic Geometry and Automorphic Representations

Na Erwin Schrödinger Institutu u Beču održava se u travnju i svibnju 2015. godine tematski program Arithmetic Geometry and Automorphic Representations na kojem sudjeluje Neven Grbac. U programu sudjeluje većina vodećih stručnjaka u području. Tokom trajanja programa održavaju se dva intenzivna workshopa: Local Models of Shimura Varieties and Related Topics te Automorphic Forms - Geometry and Arithmetic. Neven Grbac ima pozvano predavanje pod naslovom Eisenstein series for unitary groups in view of cohomological applications. Više detalja može se pronaći ovdje.


Festival znanosti i Dan otvorenih vrata

Kao i svake godine, članovi projekta aktivno sudjeluju u popularizaciji kroz Festival znanosti, koji traje od 20. do 25. travnja 2015. U sklopu Festivala održava se 21. travnja 2015. i Dan otvorenih vrata djela za matematiku. Detaljni program je ovdje.


 

  Korisni linkovi

Sveučilišne stranice projekta
Odjel za matematiku
Sveučilište u Rijeci
DMF
HMD
MathSciNet
ZbMATH
arXiv
NUMDAM
GDZ
Encyclopedia of Math
Math Genealogy Project
History of Math