Danijel Krizmanić 


Address: 
Department of Mathematics 
University of Rijeka 
Radmile Matejčić 2 
HR - 51000  Rijeka 
Croatia 

Office:  O-312 
Phone: +385 (0)51 584 664                                       
 
E-mail:   dkrizmanic@math.uniri.hr 

"Znate li tko je matematičar?" pitao je jednom škotski fizičar sir William Thompson (1824 - 1907), poznatiji kao lord Kelvin, na jednom od svojih predavanja. Potom je pristupio ploči i napisao:
"Matematičar je onaj kojemu je to jasno jednako toliko kao što je vama to da je 2 + 2 = 4", glasio je njegov odgovor učenicima.
(Prema E. T. Bell: "Veliki matematičari")

  RESEARCH 
 TEACHING  (NASTAVA) 
 CV 
 Dissertation - Doktorska disertacija  pdf